Thầy Thích Phước Tiến Eng Sub – Phóng Sanh Cách Thức Ban Tặng Sự Sống

Hành động phóng sanh là hành động rất tốt và rất đẹp và biến thành trò cười cho một số người, người ta cứ nghĩ chúng ta là một tín ngưỡng máy móc thậm chí đến mê tín để thực hiện những điều đó, nhất là những người chưa biết ăn chay, và chưa bao giờ cảm nhận được giá trị đời sống của tất cả chốn sinh.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân