Thầy Thích Phước Tiến – Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Đào Tràng Phổ Hiền trong chuyến hoằng pháp trên đất Mỹ. Tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, ai cũng đều thấy cái tôi (bản ngã) là quan trọng; cho mình là trung tâm của vũ trụ, nên xem thường mọi người và muốn mọi người quí trọng mình, hướng về mình.
Đó là cái bệnh rất lớn làm cho con người đau khổ, thế nên thầy Thích Phước Tiến chỉ dạy cho chúng ta phải phải buông xả kiến chấp về bản ngã, để thoát khỏi mọi khổ đau. Người chấp ngã chẳng những không thấu đạt chân lý mà còn đặt để ra nhiều điều bất công sai lầm khiến cho người vật phải khổ đau vì mình và bản thân mình lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. Bài giảng của sư Thích Phước Tiến “Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều” mang lại cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa sâu sắc.
Hãy lắng nghe và chia sẻ bài pháp thoại của Giảng sư Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật.