Tag: vô ngã

Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về Vô Ngã trong đạo Phật

Pháp thoại mới

Pháp thoại xem nhiều