Tag: Quy y

Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về ý nghĩa và những điều cần biết về Quy Y Tam Bảo

Pháp thoại mới

Pháp thoại xem nhiều