Tag: Lễ hằng thuận

Tổng hợp đầy đủ những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về Lễ Hằng Thuận (Lễ cưới tại chùa)

Pháp thoại mới

Pháp thoại xem nhiều