Tag: Bồ đề tâm

Tổng hợp đầy đủ nhất những bài phá thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, Phát Tâm Bồ Đề

Pháp thoại mới

Pháp thoại xem nhiều