Tag: A Di Đà

Tổng hợp đầy đủ nhất những bài phá thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về Phật A Di Đà, Kinh A Di Đà

Pháp thoại mới

Pháp thoại xem nhiều