Sao Ai Nỡ Đành Quên – Thầy Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến giúp chúng ta nhìn nhận lại giá trị của một con người, đâu là nền tảng cơ bản của đạo đức. Mang hơi hướng của ngày đại lễ vu lan Đại Đức Thích Phước Tiến đã gợi lại lòng thương cha kính mẹ. Từ ai trong bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ đến nhưng ai đã lỡ quên mất công cha nghĩa mẹ.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật.
Chúc quý phật tử 1 ngày an lạc.