Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Ra Khỏi Rừng Mê

Bài pháp thoại do Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Phước Nghiêm (Đức Quốc) ngày 07/10/2015 (nhằm ngày 25/08/Ất Mùi)