Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Đài Loan: Quay Đầu Là Bờ. Thuyết giảng tại Hội Đồng Hương Việt Nam (Vân Lâm – Đài Loan), ngày 05-04-2018 (20-02-Mậu Tuất)