Bài pháp thoại “Quả Báo Nhãn Tiền (English Subtitle) Fruit Before One’s Eyes” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hương Lan (Hà Nội) ngày 04/04/2016 (27/02/Bính Thân). Và được phụ đề tiếng Anh