Phật Pháp Vấn Đáp 31 – Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Thụy Điển ngày 18/10/2015 (06/09/Ất Mùi). Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ vô số câu hỏi được thầy Thích Phước Tiến giải đáp trong kì vấn đáp Phật Pháp lần thứ 31 này.