Phật Pháp Vấn Đáp 30 – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất

Bài pháp thoại thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại châu âu trong chuyến hoằng pháp ở Đức Quốc tại đạo tràng chùa Bảo Thành nhằm ngày 09/10/2015.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của thầy Thích Phước Tiến