Phật Pháp Vấn Đáp 29 – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất

Bài thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Linh Thứu (Đức Quốc) ngày 09/10/2015 (27/08/Ất Mùi). Thầy Thích Phước Tiến tổng hợp nhiều câu hỏi của quý Phật tử về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống cũng như trong phật học.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến mới nhất.