Pháp Thoại Thích Phước Tiến – Thân Phận Mồ Côi

Pháp thoại do Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp nhân mùa Vu Lan 2012 tại Tu Viện Quê Hương – Đồng Tháp vào ngày 21-08-2012. Bài giảng thuộc chuyên đề Gia Đình do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.
Khi còn mẹ con còn tất cả – Mẹ đi rồi tất cả đều đi – Mẹ ơi con chẳng còn chi – Bơ vơ đến cả khi đi lúc về – Thật đúng! Mất mẹ cha là mất tất cả bầu trời, vì trái tim của cha mẹ là kho tàng chất chứa nguồn thương, tình âu yếm, nét dịu hiền, bao dung, quên mình và tận tụy. Đó là những lời tận đáy lòng của thầy Thích Phước Tiến muốn nhắn gửi đến tất cả những ai còn mẹ còn cha.
Hãy lắng tâm nghe bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến để có thể thấu hiểu được nỗi niềm của những thân phận mồ côi đồng thời càng biết trân trọng hơn đối với đáng sinh thành đang còn hiền tiền của chúng ta.