Pháp Thoại Thích Phước Tiến – Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27

Pháp thoại Đại Đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Bát Nhã trong chuyến Hoằng Pháp trên đất Mỹ. Phật pháp Vấn Đáp kỳ 27 do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Những câu trả lời nhằm giải đáp những thắc mắc trong vấn đề tu học của Phật tử tại hải ngoại trong lần hoằng pháp tại Mỹ và Canada năm 2014. Qua bài Pháp Thoại của Giảng Sư Thích Phước Tiến, thầy muốn giúp quý Phật tử Ngày càng tinh tấn trên con đường tu học
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại của Thầy Thích Phước Tiến.