Pháp Thoại Thích Phước Tiến MP3 – Phật Tử

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Sùng Đức, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Khi nói đến 2 chữ Phật tử thì ai cũng biết, chúng ta vào chùa quy y theo Phật thì sẽ trở thành Phật tử. Nhưng liệu có mấy ai là Phật tử có thể hiểu rõ ràng về 2 chữ Phật tử. Mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại này của thầy Thích PHước Tiến để hiểu rõ tường tận hơn 2 chữ Phật tử.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.