Pháp Thoại Thích Phước Tiến MP3 – Oai Thần Quán Âm

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Nam An, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Qua bài pháp thoại này thầy Thích Phước Tiến muốn chia sẻ với chúng ta một vài ý pháp trong vô vàng lời dạy của đức PHật.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.