Pháp Thoại Thích Phước Tiến MP3 – Oai Thần Quán Âm

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Quan Âm Tu Viện, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Trong dân gian Việt Nam chúng ta rất kính ngưỡng ngài Quan Thế Âm, dù là người chưa từng đến chùa, chưa từng học tu, chưa từng hiểu về giáo lý của đức Phật, nhưng chỉ cần đứng trước hình tượng của Ngài thì tất cả đều tỏ lòng vô cùng kính ngưỡng. Để tìm hiểu tại sao tất cả mọi người đều kính ngưỡng Ngài thì mọi người hãy cùng lắng tâm nghe thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.