Pháp Thoại Thích Phước Tiến MP3 – Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Nghiệp là một trong những thuật ngữ của Phật giáo, chữ nghiệp không phải dành riêng cho đạo Phật mà là dành cho tất cả vạn vật chúng sanh trên cõi đời này, không một chúng sanh nào có thể thoát khỏi sự chi phối của nó. Và theo quan điểm của đạo Phật thì nghiệp được nhìn nhận như thế nào?
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.