Pháp thoại Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (câu 205 – 208)

Bài Pháp Thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Bài pháp thoại Thích Phước Tiến chia sẻ những cái cơ bản nhất trong những bộ kinh nền tảng của đạo phật.
Việc tu tập đỏi hỏi sự quyết tâm cao và sự từ bỏ lớn, trong bài pháp thoại này, Thầy Thích Phước Tiến muốn hướng quý phật tử cùng đóng góp cho công việc hoằng pháp trong cuộc đời. Thầy chấp nhận dấn thân để độ đời, chấp nhận nhiều hệ lụy khó khắn trong việc nhập thế.
Qua bài Pháp Thoại của Thầy Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ đến gần hơn với giáo lí đạo phật trên con đường tu học tinh tấn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Pháp thoại Thích Phước Tiến.