Pháp Thoại Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (câu 200-204)

Bài Pháp Thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến Giảng tại Tu Viện Tường Vân, bộ Kinh pháp cú là một trong những bộ kinh cơ bản mà trong bài Pháp Thoại này, thầy Thích Phước Tiến muốn chia sẻ với mọi người, để quý phật tử được tiếp cận sâu hơn với giáo lí đạo phật.
Tiếp theo bài pháp thoại lần trước, giảng sư Thích Phước Tiến dạy tiếp tục những câu còn lại từ câu 200 đến câu 204. Chứa đựng trong bài pháp thoại của giảng sư Thích Phước Tiến là những câu chuyện đời thường mà ai ai cũng nghe được
Hãy cũng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại mới nhất của Đại Đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật.
Chúc Quý Phật Tử tu học tinh tấn.