Pháp Thoại Thích Phước Tiến – 8 Đặc Điểm Của Biển

Bài pháp thoại 8 Đặc Điểm Của Biển do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Phước Thiện. Trong bài pháp Thoại, Thầy Thích Phước Tiến giải thích 8 cái hay của biển, từ đó liên tường đến những vấn đề, những khía cảnh nhỏ nhất của cuộc sống.
Giáo pháp của đức Thế Tôn là giáo pháp giác ngộ và tỉnh thức, không bao giờ dung chứa những hạt giống phiền não, tiêu cực, bất hạnh và khổ đau, và ngược lại. Lời Dạy của Đại Đức Thích Phước Tiến đều chứa đựng những chất liệu vững chãi và thảnh thơi, an vui và hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát cho quý phật tử trên con đường thay đổi cuộc đời.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ các bài Pháp Thoại của Thầy Thích Phước Tiến