Pháp Thoại Thầy Thích Phước Tiến – 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

. Bài pháp thoại do đại đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Long Khánh (Tu Viện Tường Vân hiện tại) vào ngày 01-01-2010. Thuộc chuyên đề Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.
Chúng ta hãy cùng lắng tâm nghe thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng để có thể cảm nhận được 48 đại nguyện của phật A Di Đà vĩ đại như thế nào.