Pháp Thoại Thích Phước Tiến – Bài Học Từ Bó Đũa

Bài Pháp Thoại 2015 của Đại Đức Thích Phước Tiến giảng Tại chùa Ưu Đàm trong chuyến hoằng Pháp trên đất Mỹ. Mượn câu chuyện bó đũa để giải thích giáo điều Phật học trong bài Pháp Thoại, Thầy Thích Phước Tiến nêu cao tình thần đoàn kết truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt là đồng bào kiều bào khi ở hải ngoại.
Pháp Thoại 2015 của Giảng Sư Thích Phước Tiến mang giá trị như một bài học đạo đức nhằm hình thành sự hòa hợp để cùng tạo nên đại sự lớn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Pháp Thoại Thích Phước Tiến 2015.