Pháp Thoại Thích Phước Tiến – 14 Điều Răn Của Phật

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp vào ngày 22-11-2009 tại Tu Viện Phật Đà – Úc Châu. Thuộc chuyên đề Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
14 điều răn bao gồm:
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.
8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
Chúng ta hãy lắng đọng tâm tư cùng nghe bài Pháp Thoại thầy Thích Phước Tiến.