Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Tín Ngưỡng Trong Văn Hóa Dân Tộc

Đại Đức Thích Phước Tiến, chụ trì Tu Viện Tường Vân chia sẻ về đạo phật, đó là một truyền thống tín ngưỡng văn hóa Việt Nam, đây là một mảng đề tài vô cùng lớn và tồn tại lâu nhất trong nền văn hóa VIệt Nam. Nhiều người thiếu hiểu biết đã cố chứng tỏ mình là người không có tôn giáo và đưa ra nhiều lí lẽ thiếu chính xác gây ảnh hưởng đến đạo phật.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân