Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Tiếng Ru Hời Của Mẹ

Đại Đức Thích Phước Tiến, chụ trị Tu Viện Tường Vân giảng tại Tổ Đình Ấn Quang. Giảng sư thuyết pháp về công ơn sanh thành,, dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời thầy phê phán về thực trạng xã hội hôm nay về giới trẻ, họ đang làm nghĩa vụ người con, thậm chí người cha, người mẹ. Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến như hồi chuông cảnh báo về vấn đề suy thoái đạo đức hiện nay của giới trẻ.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân