Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Ma Chướng Phần 2

Đại Đức Thích Phước Tiến, chụ trì Tu Viện Tường Vân giảng về ma chướng đó là những gì gọi là cản trở, thất bại, khó khăn khi chúng ta tu tập và thầy hướng dẫn cách ứng xử, vượt qua khó khăn khi gặp phải những vấn đề này.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân