Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Khi Niềm Tin Đã Mất

Đại Đức Thích Phước Tiến, Chụ trì Tu Viện Tường Vân chia sẻ về niềm tin, gạt tiền, gạt tình, mỗi khi bị mất niềm tin chúng ta mất phương hướng trong cuộc sống và chán sống trở thành kẻ làm càng. Muốn tạo được niềm tin đã khó, và giữ được niềm tin đó càng khó hơn.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân