Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Biển Trời Tình Cha

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tu Viện Tường Vân nhân dịp một ngày khóa tu an lạc. Hai chứ hiếu hạnh đã làm nên bài kinh phổ hiền, thầy chia sẻ đạo làm người không phải là đạo hiếu, nhưng mà không hiếu thảo thì không phải là con người. Điều chúng ta nên lưu ý dù chúng ta có một danh phận dù cao sang cỡ nào mà việc này chúng ta xem nhẹ thì đạo lí làm người chúng ta bị khuyết hỏng, làm mất đi phước đức lớn lao của con người của chúng ta.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân