Pháp Thoại Mới Nhất Thích Phước Tiến – Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 26

Bài Pháp Thoại Mới Nhất của Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Niệm Phật Đường Phổ Quang trong chuyến hoằng Pháp trên đất Mỹ. Thầy Thích Phước Tiến giải đáp các thắc mắc của quý Phật tử kiều bào. Trong bài Pháp Thoại Mới Nhất của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ nhận được nhiều cầu trả lời cho những câu hỏi mà phần lớn quý phật tử đang tu tập sẽ mắc phải. Hãy cùng giảng sư Thích Phước Tiến tinh tấn trên con đường tu học góp công vào công tác hoằng pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Pháp Thoại Mới Nhất của Thầy Thích Phước Tiến.