Pháp Thoại Mới Nhất Thích Phước Tiến – Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Phần 4

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Pháp Hải – HCM vào ngày 05-07-2013, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Khuyến Phát bồ đề tâm văn là một bài văn rất ngắn, nhưng nội dung của bài văn này, bất cứ người học Phật nào cũng phải nằm lòng, không những vậy mà phải đời đời khắc cốt ghi tâm. Chúng tôi trong những ngày đầu tiên chập chững bước đi trên con đường đạo, may mắn đã đọc được bài văn này. Nếu không có bài văn này có lẽ chúng tôi đã bị dòng thác cuộc đời kéo phăng đi mất. Vậy bài văn này nội dụng nói gì ? Văn chỉ cho ta thế nào là tâm phàm phu thế nào là tâm Phật. Thế nào là chưa phát bồ đề tâm, làm thế nào để phát tâm bồ đề. Đâu là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên viên ? Phát Bồ đề tâm là căn bản của việc học Phật, nhưng Bồ đề là gì, Bồ đề tâm là thế nào, phát Bồ đề tâm cách nào, cả ba câu hỏi ấy vẫn cần phải giải thích.
Mời quý đạo hữu cùng lắng lòng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.