Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Ý Nghĩa Phật Thành Đạo phần 1

Đại Đức Thích Phước Tiến, chụ trì Tu Viện Tương Vân thuyết pháp nhân ngày khởi công trung tu chùa long khánh để đáp ứng nhu cầu tu tập của những người con phật.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân