Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Phước Báu

Đại Đức Thích Phước Tiến, Chụ trì Tu Viện Tường Vân thuyết pháp tại niệm phật đường Katrineholm trong chuyến hoằng pháp trên đất thụy điển. Phước báu là từ quá quen thuộc báu mang nghĩa quý báu, báo mang nghĩa là quả báo. Những hành động vô cùng quý báu đó là một hành động tốt, hành động tu tập.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân