Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Phật Và Thần

Đại Đức – Giảng Sư Thích Phước Tiến chụ trì Tu Viện Tường Vân thuyết pháp tại chùa Vô Ưu, Thần là một từ trừu tượng mang tính chất linh ứng phù phép và đó là một vấn đề tín ngưỡng dân gian của chúng ta từ những người có công với quần chúng được tôn thành thần.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân