Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Nuôi Dưỡng Chánh Niệm

Đại Đức Thích Phước Tiến chụ trì Tu Viện Tường Vân giảng tại Chùa Pháp Hoa trong chuyến hoằng pháp trên đất pháp. Đây là bài giảng về tu tập chuyên môn, vọng tưởng là bản chất của con người đó là yếu tố dẫn đến phiền não. Tu tập là cách suy tư một cách đúng đắn hơn về một vấn đề.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân