Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Người Tu Tịnh Độ Cần Biết

Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì Tu Viện Tường Vân thuyết pháp tại Đạo Tràng Đức Vân. Pháp môn Tu Tịnh độ khá là đơn giản, dễ tu tập những vẫn không kém phần hiệu quả. Giảng Sư Thích Phước Tiến mong muốn khẳng định lại quan niệm cũng như vai trò và lợi ích đạt được mà người tu tịnh độ cần biết.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân