Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Đi Tìm Hạnh Phúc

Đại Đức – Giảng Sư Thích Phước Tiến chụ trì Tu Viện Tường Vân thuyết tại Quan Âm Ni Tự trong chuyến hoằng pháp trên đất Đức. Tất cả chúng ta ai cũng đi tìm hạnh phúc, mỗi người mỗi cách nhưng chúng ta không chỉ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà còn hi sinh vì hạnh phúc của người thân bên cạnh mình. Đó là nhân tố đáng quý, đáng tôn trọng bao gồm hạnh phúc chung và hạnh phúc riêng.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân