Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Đại Bi Tâm

Đại Đức Thích Phước Tiến – Chụ trì Tu Viện Tường Vân. Từ đại bi trong đạo phật đã quá quen thuộc, từ bi là một đức tính vô cùng quan trọng trong phật giáo, không có từ bi thì không có phật giáo và không có một học thuyết lớn trên thế giới như thế này.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân