Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Của Ít Lòng Nhiều

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tu Viện Tường Vân nhân dịp lễ thượng nguyên. Qua bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến muốn chia sẻ rằng nếu chúng ta quá coi trọng đồng tiền thì vô tình sẽ phá đi những mối quan hệ, mối tương giao mà chúng ta đã mất công gây dựng nên.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân