Pháp Âm Thích Phước Tiến – Ý Nghĩa Tuần Chung Thất

Bài pháp âm do Đại Đức Thích Phước Tiến giảng về ý nghĩa của tuần chung thất. Đức phật nói con người chết là tái sinh, không chỉ người phật tử mới được tái sinh mà bất cứ ai cũng vậy, và quy luật đó không hề thay đổi.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật