Pháp Âm Thích Phước Tiến – Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai

Bát quan trai giới hay là một từ ngữ mà ở Việt Nam chúng ta hay gọi là đi thọ bát, những người lớn tuổi ở Việt Nam đã có quá trình gần gũi với phật pháp và từng phát tâm tu tập thi hay thọ bát, đức phật cũng khuyến khích những người cư sĩ tập tu vì có những lúc cần phải ứng dụng lời phật dạy họa may mới vượt qua thử thách trên cuộc đời.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật