Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tu Xuất Gia Và Tu Tại Gia

Chúng ta hay phân vân giữa tu xuất gia và tu tại gia, cái nào đem đến giải thoát, và có những người phật tử cư sĩ chúng ta vì yêu mến đạo, yêu mến con đường giải thoát nên đôi lúc các vị miễn cưỡng quyết chí đi xuất gia và ngược lại. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật