Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tu Phước Tu Huệ

Chúng ta thường hay bắt gặp câu phước huệ song tu, có nghĩa là vừa tu phước cũng vừa tu huệ, nó đòi hỏi những người con phật chúng ta phải vận dụng và ứng dụng một phương pháp tu tập cho tốt để đạt được kết quả mà không thiên lệch.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật