Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tu Là Giác Ngộ Khổ Đau

Tu là giác ngộ đau khổ, nếu cuộc đời chỉ toàn anh vui và hạnh phúc thì có lẽ đạo phật đã không ra đời, trong một kiếp người gặp vô vàn khổ đau mà không sao đếm hết được, có những nỗi đâu khổng thể vượt qua, có những nỗi đau giằng xé tâm hộn, và lời dạy của đức phật giúp chúng ta ngộ ra điều đó. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật