Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tu Học

Để có một lợi ích thiết thực cho tự thân mỗi người phật tử chúng ta khi dành thời giờ cho tu học và thậm chí cả đời chúng ta cống hiến và đóng góp cho đạo pháp nên đòi hỏi phải tu học cho đúng chánh pháp. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật