Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tứ Diệu Đế

Đây là triết lí cốt loãi của nền tảng đạo phật trên phương pháp lập luận cũng như hành trì, bởi vì đây là thành quả của các vị thánh và nếu chúng ta học và tư duy quán chiếu được điều này, chúng ta sẽ rủ bỏ được rất nhiều đau thương, buồn khổ trong cuộc đời chúng ta.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật