Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan

Thượng báo tứ trọng ân là để nói lên cái hạnh nguyện đền đáp vốn ơn nặng, để nói với một người xuất gia học đạo thì bốn ân này nó quan trọng như thế nào. Nếu chúng ta nhìn rộng thì ngoài công ơn cha mẹ thì chúng ta vẫn còn thiếu sót một mảng rất lớn.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật