Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tội Và Phước

Thỉnh thoảng những người con phật chúng ta bị áp đặt hai chữ tội và phước làm cho tù túng, đôi khi do áp đặt, do quan niệm quá ư là khắt khổ cho nên nó làm người học phật bị tù túng trong vấn đề hành xử, rồi bị người xã hội ép mình. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật